News and Highlights

News and Highlights

Home     /     News and Highlights     /     News 

Jakarta, 5 September 2023

Ringkasan Rancangan Pemisahan

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ringkasan rancangan pemisahan ini disusun sehubungan rencana pemisahan yang akan dilakukan oleh Perseroan, dimana Perseroan akan memisahkan segmen usahanya kepada Danareksa (“Ringkasan Rancangan Pemisahan”).